Matematyka
Doominika
2017-06-25 03:09:45
Prosze o pomoc w matematyce
Odpowiedź
puma99
2017-06-25 04:52:54

5 [latex] x-dfrac{3}{sqrt{3}-2}=-6\ x=dfrac{3}{sqrt{3}-2}-6\ x=dfrac{3-6(sqrt{3}-2)}{sqrt{3}-2}\ x=-(3-6(sqrt{3}-2))(sqrt{3}+2)\ x=-(15-6sqrt{3})(sqrt{3}+2)\ x=-(15sqrt{3}+30-18-12sqrt{3})\ oxed{x=-3sqrt{3}-12} [/latex] Czyli odpowiedz B. 6 [latex] dfrac{sqrt[4]{5}cdot25cdotsqrt{125}cdotsqrt[4]{25}}{625cdotsqrt{dfrac{1}{25}}cdotsqrt[4]{125}}=dfrac{5^{1/4}cdot5^2cdot5^{3/2}cdot5^{2/4}}{5^4cdot5^{-1}cdot5^{3/4}}=5^{1,25-0,75}=oxed{sqrt{5}} [/latex] Czyli odpowiedz A.

Dodaj swoją odpowiedź