Chemia
wektorlca
2017-06-21 23:12:36
POMOCY! WYSZUKAJ 3 PIKTOGRAMY NA OPAKOWANIACH W DOMU I PRZERYSUJ JE I OPIS CO OZNACZAJA
Odpowiedź
MartyneczkaxxD
2017-06-22 04:18:31

1 piktogram-  Substancja łatwopalna (ogień) 2 piktogram- Działa drażniąco na skórę i oczy (wykrzyknik) 3. piktogram-Toksyczny (czaszka)

Dodaj swoją odpowiedź