Matematyka
sylwia715
2017-06-25 04:11:15
Daje naj za dokładne rozwiązanie zadań, wiecie, żeby każdy głupi zrozumiał z skąd co się wzięło ;) 1.Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których miejscem zerowym funkcji [latex]f(x)=-2x+2m- m^{2} +1[/latex] jest liczba mniejsza od -2. 2.Wyznacz wzór funkcji liniowej f, jeśli [latex]f(1)=3[/latex] a wartości ujemne funkcja przyjmuje tylko dla argumentów mniejszych od -3. 3.Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty (-3;2) i jest równoległy do prostej o równaniu [latex]y= frac{1}{3} x- frac{3}{2} [/latex].
Odpowiedź
szkodnik14
2017-06-25 10:30:36

Rozwiązania w załączniku :)

Dodaj swoją odpowiedź