Historia
karrooo
2017-06-25 04:38:35
Pomocy! Mam o Mikołaju Koperniku: 1.Uzupełnij tekst wpisując poniższe wyrażenia w odpowiedniej formie gramatycznej. ( 2 trzeba chyba wpisać sam ) teoria geocentryczna, teoria heliocentryczna, Mikołaj Kopernik, Słońce, Ziemia, Wszechświat Twórcą .................................................. jest polski astronom ...................................... . Stwierdził on iż, ...................................... razem z innymi planetami porusza się po orbitach dookoła ....................................... . Wcześniej panowała ....................................................... ​​​​​​, według której to nieruchoma ........................................ znajduje się w centrum ............................................... , a ................................................ i inne planety krążą wokół niej.
Odpowiedź
iza55652
2017-06-25 05:22:34

Twórcą teorii heliocentrycznej jest polski astronom Mikołaj Kopernik. Stwierdził on iż,Ziemia razem z innymi planetami porusza się po orbitach dookoła Słońca. Wcześniej panowała teoria geocentryczna , według której to nieruchoma Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata ,a Słońce i inne planety krążą wokół niej.

roksi93
2017-06-25 05:23:49

Twórcą teorii heliocentrycznej jest polski astronom Mikołaj Kopernik. Stwierdził on iż, Ziemia razem z innymi planetami porusza się po orbitach dookoła Słońca. Wcześniej panowała teoria geocentryczna , według której to nieruchoma Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata , a Słońce i inne planety krążą wokół niej.

Dodaj swoją odpowiedź