Polski
ewelka007
2017-06-21 23:19:26
podziel na sylaby wers : (6) że gwiazdka zielonopromienna (ma być 6 sylab)
Odpowiedź
kiczuś
2017-06-22 02:24:21

ze gwia zdka zie lo no pro mie nna

Dodaj swoją odpowiedź