Matematyka
Kimarix
2017-06-25 05:12:45
Proszę rozwiązać te wszystkie zadania, a te najtrudniejsze z kartki krótko opisać co i jak było zrobione. Koleżanka ma poprawkę i potrzebuje wszystkich rozwiązań.
Odpowiedź
fineasz
2017-06-25 07:30:41

Zadanie 1. Odpowiedź w załączniku. Zadanie 2. [latex]a) \ 5\%*16= frac{5}{100}*16= frac{80}{100}= frac{4}{5} \ 16+ frac{4}{5}=16 frac{4}{5} \ \ Odp.: 16 frac{4}{5} [/latex] [latex]b) \ frac{0,4}{12}*100\%= frac{40}{12}\%= 3 frac{4}{12}\%=3 frac{1}{3}\% \ \ Odp.: 3 frac{1}{3}\% [/latex] Zadanie 3. [latex]a)\ -( frac{5}{6}+ frac{1}{3}):(2 frac{2}{3}-1 frac{3}{4})=-( frac{5}{6}+ frac{2}{6}):(2 frac{8}{12}-1 frac{9}{12})=\=- frac{7}{6}:frac{11}{12}=- frac{7}{6}* frac{12}{11}= - frac{7}{1}* frac{2}{11}=- frac{14}{11}=-1 frac{3}{11} \ \ b)\ (1 frac{1}{2}-3*1 frac{1}{3}):2 frac{1}{2}=(1 frac{1}{2}-3* frac{4}{3}): frac{5}{2}= \ =(1 frac{1}{2}-4)* frac{2}{5}=-2 frac{1}{2}* frac{2}{5}=- frac{5}{2}* frac{2}{5}=-1 [/latex] Zadanie 4. [latex]a) \-3x^3-2x^2-4x+2-(2x^3+x^2-x-5)= \ =-3x^3-2x^2-4x+2-2x^3-x^2+x+5= \ =-5x^3-3x^2-3x+7 \ \ b) \ (2x+3)(-x^2+4x-1)=-2x^3+8x^2-2x-3x^2+12x-3= \ =-2x^3+5x^2+10x-3[/latex] Zadanie 5. [latex]a) \ (2b-3a)^2=(2b)^2-2*2b*3a+(3a)^2=4b^2-12ab+9a^2 \ \ b)\ (4a+b)^2=(4a)^2+2*4a*b+b^2=16a^2+8ab+b^2 \ \ c) \ (2x+5y)(2x-y)=4x^2-2xy+10xy-5y^2=4x^2+8xy-5y^2[/latex] Zadanie 6. [latex]4x^4+12x=4x(x^3+3)[/latex] Zadanie 7. [latex]3x-5 extless 6x+19 \ 3x-6x extless 19+5 \ -3x extless 24 \ x extgreater -8 \ xin(-8,+infty)[/latex] Odpowiedź w załączniku. Zadanie 8. [latex]3x+5=2x-7 \ 3x-2x=-7-5 \ x=-12 \ \ Odp.: x=-12[/latex] Zadanie 9. [latex](1t=1000kg) \ \1,5t:40kg=1500kg:40kg=37,5 \ \Odp.:37 skrzynek[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź