Matematyka
dawid4
2017-06-25 06:00:35
Potrzebuje wytłumaczenia jak sie to liczyło . | -3 1 1 | -3 1 | | 3 -1 6 | 3 -1 | = 6 +3+3 -(-18-1+3) = 7+21+0 Pilne pomocy
Odpowiedź
landrynaa97
2017-06-25 10:30:16

Tutaj jest liczony iloczyn wektorowy dwóch wektorów. Dane są wektory [latex]vec{u}=[-3,1,1][/latex] oraz [latex]vec{v}=[3,-1,6][/latex]. Mamy policzyć [latex]vec{u} imesvec{v}[/latex] Iloczyn wektorowy można policzyć tworząc odpowiednią macierz i licząc jej wyznacznik. Macierz tworzymy z danych wektorów i uzupełniamy ją literami i, j, k. Uzupełniamy dlatego, że wyznacznik można liczyć tylko z macierzy kwadratowej.

Dodaj swoją odpowiedź