Matematyka
Natalka2345
2017-06-25 06:55:15
Obliczu wartość wyrażenia (a^7 *b^-2): b^3 kreska ulamkowa (a^8: a^-3)*( b^-2)^2 dla a= 3/4 b=8/9
Odpowiedź
luska995
2017-06-25 09:13:55

[latex]frac{(a^{7}b^{2}):b^{3}}{(a^{8}:a^{-3})(b^{-2})^{2}} = frac{a^{7}b^{-1}}{a^{11}b^{-4}} =a^{-4}b^{3} [/latex]  a= 3/4 b=8/9 [latex]( frac{4}{3} ) ^{4}( frac{8}{9} )^{3}= frac{256}{81} frac{512}{729} = frac{131072}{59049} =2 frac{12974}{59049} [/latex] Wynik baaaaaaaaaardzo dziwny 

justynka92
2017-06-25 09:15:10

[latex]frac{(a^{7}cdot b^{-2}):b^{3}}{(a^{8}:a^{-3})cdot(b{-2})^{2}}=frac{a^{7}cdot b^{-2-3}}{a^{8-(-3)}cdot b^{-2cdot2}}=frac{a^{7}cdot b^{-5}}{a^{11}cdot b^{-4}}=a^{7-11}cdot b^{-5-(-4)}=a^{-4}cdot b^{-1}\\dla:\a = frac{3}{4}\b = frac{8}{9}\\a^{-4}cdot b^{-1}=(frac{3}{4})^{-4}cdot(frac{8}{9})^{-1} = (frac{4}{3})^{4}cdotfrac{9}{8}=frac{256}{81}cdotfrac{9}{8} = frac{32}{9} = 3frac{5}{9}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź