Matematyka
Rati
2017-06-25 07:29:25
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych mając dane a) sin a = 3/5 b) tga = 0,25
Odpowiedź
North
2017-06-25 13:06:57

a) sinα=3/5 podnosimy do² sin²α=(3/5)² sin²α=9/25 sin²α+cos²α=1 cos²α=1-sin²α cos²α=1- 9/25 cos²α=16/25 cosα=4/5 tgα=sinα/cosα tgα=[latex] frac{ frac{3}{5} }{ frac{4}{5} } [/latex] tgα=[latex] frac{3}{5} * frac{5}{4} [/latex] tgα=3/4 b)tgα=0,25 sinα/cosα=0,25 sinα=0,25cosα podnosimy do² sin²α=(0,25)²*cos²α sin²α=0,0625 cos²α sin²α=1-cos²α 1-cos²α=0,0625 cos²α 1=0,0625cos²α+cos²α 1=1,0625 cos²α cos²α=1/1,0625 cos²α=0,9412 cosα= 0,97 sin²α=1-0,9412 sin²α=0,0588 sinα=0,24

Dodaj swoją odpowiedź