Fizyka
freszmintovy
2017-06-25 07:36:15
W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temperaturze początkowej T0. Aby podwoić wartość średniej prędkości jego cząstek należy ogrzać go do temperatury A. 4 ∙ 0 . B. 2 ∙ 0 . C. 2 ∙ 0 . D. 4 ∙ 0
Odpowiedź
ilonka26xx
2017-06-25 13:10:37

Temperaturę bezwzględną jest  wprost proporcjonalna do średniej energii kinetycznej cząsteczek. [latex]T_0= frac{2}{3k}*frac{mv^2}{2} \ [/latex] k to stała Boltzmana m to masa jest stała więc jeśli T0 się zmienia to v również się zmieni. Aby podwoić wartość średniej prędkości jego cząstek należy ogrzać go do temperatury 4T0.

Dodaj swoją odpowiedź