Chemia
bartosz62345
2017-06-25 08:24:05
14,20 g siarczanu sodu i 8,55 g siarczanu glinu mieszaniny rozpuszczono w wodzie i w otrzymany roztwor dodano nadmiar roztworu chlorku baru.Obliczyć masę otrzymanego osadu. Na2SO4+BaCI2=BaSO4+2NaCI Al2(SO4)3+3BaCL2=3BaSO4+2AlCl3 Odpowiedz musi wyjsc 40,78g
Odpowiedź
galezowskid86
2017-06-25 12:46:19

1) 14,2 dzielisz przez masę molową siarczanu sodu i wychodzi Ci ilość moli (dalej będę pisał X), 8,55 dzielisz przez masę siarczanu glinu i masz ilość moli (dalej będę pisał Y). 2) Jak popatrzysz na reakcję molowo z jednego mola siarczanu sodu otrzymasz jeden mol BaSO4, ale z jednego mola siarczanu glinu otrzymasz aż 3 mole BaSO4. 3) Więc X*1+Y*3=Z - ilośc moli całkowita wytrąconego BaSO4 4) Mnożysz to razy masę molową BaSO4 i wychodzi Ci ile gramów tej soli się wytrąciło :)

Dodaj swoją odpowiedź