Język angielski
karolka527
2017-06-25 08:44:35
Uzupełnić następujące zdania brakujacymi wyrazami lub wyrażeniami
Odpowiedź
Bazajaytee
2017-06-25 15:19:23

1. are running out 2. fond 3. add 4. check 5. have adheared 6. feel 7. headache / stomach ache / belly ache 8. glance 9. loath / slice 10. discarding / throwing out / getting rid of 11. go well 12. Moreover, 13. If I were you 14. reheat / cook 15 speak, swallow

Dodaj swoją odpowiedź