Matematyka
juice92
2017-06-25 10:40:45
oblicz objętośc prostopadłościanów przedstawionych na rysunkach 3dm,2dm,10 cm b.5dm ,15cm,0,2m c.30cm,0,6m,1dm
Odpowiedź
nadziorzynka
2017-06-25 15:49:18

V= a·b·c a) a=3dm, b=2dm c=10cm=1dm V=3 · 2 ·1 = 6 V=6dm³ b) a=5dm b=15cm=1,5dm c=0,2m=2dm V=5 · 1,5 ·2=15 V=15dm³ c) a=30cm=3dm b=0,6m=6dm c=1dm V=3 ·6 ·1 = 18 V=18dm³

Dodaj swoją odpowiedź