Fizyka
Verinie
2017-06-25 12:09:35
Czy załamanie światła na granicy 2 ośrodków jest możliwe,  jeśli prędkość w obu ośrodkach jest taka sama? Uzasadnij?
Odpowiedź
Diabelek
2017-06-25 12:26:49

Nie, ponieważ załamanie zachodzi gdy światło w jednym ośrodku porusza się wolniej niż w drugim. W praktyce raczej trudno znaleźć dwa różne materiały o jednakowych współczynnikach załamania.

ewelkaaaa
2017-06-25 12:28:04

Światło rozchodzi się  w  środowisku optycznie gęstszym  wolniej niż  w  optycznie rzadszym.  Gęstość optyczna  i  gęstość ( masa właściwa)  jakiejś  substancji  nie  jest  jednym i tym samym,  aczkolwiek pozostaje nieraz w pewnym związku ze sobą. Promień rozchodzący się w danym środowisku  wykazuje  po przejściu  do nowego  odchylenie  większe  cz mniejsze, zależne od  gęstości optycznej  obu środowisk; to odchylenie nazywamy  załamaniem.  W próżni  światło rozchodzi  się  z  prędkością niezależną od  częstotliwości  a więc  i  od  barwy, natomiast  w środowiskach materialnych zwykłych  rozchodzi się ono z prędkością  malejącą  ze wzrostem  częstotliwości, a więc malejącą  od  czerwieni  do  fioletu.

Dodaj swoją odpowiedź