Chemia
magda6525
2017-06-25 13:17:55
Paliwa stałe i ciekłe. Ile ciepła powstanie po spaleniu 4kmol metanu CH4 ??
Odpowiedź
bredzio4
2017-06-25 13:26:14

CH₄ + 2O₂ ----> CO₂ + 2H₂O Q spal. = 891,6 kJ/mol 4 kmol = 4000 mol Z każdego spalonego mola CH₄ uzyskamy 891,6 kJ energii. Więc z 4000 moli uzyskamy x kJ energii. 1 mol ---- 891,6 kJ 4000 mol ---- x kJ x = 4000 mol × 891,6 kJ = 3566400 kJ ODP: Powstanie 3566400 kJ energii. :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź