Historia
pamcia1991
2017-06-25 13:31:35
DATY, OKREŚL WIEK, POŁOWĘ 1410 1000 1865 1445
Odpowiedź
oli120
2017-06-25 19:47:27

Daty;   wiek;   połowa; 1410r. -- XVw., Ip. 1000r. -- Xw., IIp. 1865 -- XIXw., IIp. 1445 -- XVw., Ip.

barwn
2017-06-25 19:48:42

1410 rok->>> pierwsza połowa XV wieku 1000 rok->>> koniec drugiej połowy X wieku 1865 rok->>> druga połowa XIX wieku 1445 rok->>> pierwsza połowa XV wieku

Dodaj swoją odpowiedź