Fizyka
MB33
2017-06-25 13:38:25
Czajnik w ciągu 5 minut podgrzewa 1900 g wody od temp. 30 stopni C do 300 Kelwinów. Oblicz teoretyczną moc czajnika oraz nateżenie prądu płynącego przy napięciu 230 V, Cw= 4189,9
Odpowiedź
Ahhaa
2017-06-25 18:32:09

t = 5 min = 5 *60 s = 300 s U = 230 V m = 1900 g = 1,9 kg t₁ = 30 C t₂ = 360 K = 360 - 273 = 87 C cw = 4189,9 J/kg * C zasada bilansu cieplnego : W = Q [latex]P * t = m* c_w * Delta T /: t[/latex] [latex]P = frac{m * c_w * Delta T }{t} [/latex] [latex]P = frac{1,9 kg * 4189,9 frac{J}{kg * C } * ( 87 C - 30 C ) }{300 s } = frac{453766,17 J}{300 s } = 1512,6 W[/latex] [latex]P = U * I /:U[/latex] [latex]I = frac{P}{U} [/latex] [latex]I = frac{1512,6 W }{230 V } = 6,6 A[/latex] w obliczeniach pomijamy straty energii

Dodaj swoją odpowiedź