Fizyka
chybaniewiem
2017-06-25 14:12:35
Na elektroskopie umieszczono płytkę wolframu i naelektryzowano ją ujemnie. Następnie oświetlano ją promieniowaniem o długości fali 3*10^-7 m i elektroskop pozostał naładowany. Potem oświetlano ją promieniowaniem o częstotliwości 1,5*10^15 Hz i elektroskop się rozładował. W jakim zakresie wartości mieści się praca wyjścia dla wolframu?
Odpowiedź
alusia766
2017-06-25 15:55:33

[latex]W_1= frac{hc}{l} =frac{6,63*10^{-34}J*s*3*10^8m/s}{3*10^{-7} m} =6,63*10^{-19}Japprox4,14eV\ W_2=hf=6,63*10^{-34}J*s*1,5*10^{15} Hz=9,945*10^{-19}Japprox6,2eV\[/latex] Praca wyjścia wolframu mieści się w zakresie 4,14eV do 6,2eV.

Dodaj swoją odpowiedź