Matematyka
Konto usunięte
2017-06-25 14:19:25
Statystyka. Liczba elementów wyróżniających się określoną własnością w próbie losowej jest zmienną losową dwumianową z parametrami n oraz p, przy czym p jest prawdopodobieństwem sukcesu w pojedynczym losowaniu, a n jest liczebnością próby. Dla dużych n liczba odnotowanych sukcesów może być aproksymowana rozkładem normalnym N (np, npq), gdzie q = 1 - p. Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że liczba sukcesów przekroczy 20 dla: a) n=60, p=0,2 b) n=30, p=0,5
Odpowiedź
XGabaX
2017-06-25 15:36:47

Odpowiedź w załączniku. 

Dodaj swoją odpowiedź