Język angielski
19Modo20
2017-06-25 14:39:55
Wybierz jeden zwrot a little/a few/much/many/a lot of/
Odpowiedź
ddjh
2017-06-25 15:15:57

1. a lot of 2. a few 3. a lot of 4. a bit of 5. a little 6. much

Dodaj swoją odpowiedź