Matematyka
xamrex
2017-06-25 15:14:05
Rozwiąż układ równań 2x + y = 4 x = 3y = -5
Odpowiedź
agila69
2017-06-25 21:01:07

2x+y=4 x-3y=-5  y=4-2x x-3(4-2x)=-5 x-12+6x=-5 7x=-5+12 7x=7   /:7 x=1 y=4-2*1 y=4-2 y=2

poczebujacy
2017-06-25 21:02:22

[latex] left { {{2x+y=4/*3} atop {x-3y=-5}} ight. \ \ left +{ {{6x+3y=12} atop {x-3y=-5}} ight. \ ------- \ 7x=7/:7 \ x=1 \ \ 2x+y=4 \ 2*1+y=4 \ 2+y=4 \ y=4-2 \ y=2 \ \ left { {{x=1} atop {y=2}} ight. [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź