Matematyka
Konto usunięte
2017-06-25 15:34:35
Proszę o pomoc z matmą muszę się jej pouczyć mam niby korki ale i tka nie mogę rozwiązać tych zadań do zadania dodałem zdjęcia zadań zad 1 przykład a,c,e zad 2 przykład a,c,e zad 3 przykład b,c zad 4 przykład b,d
Odpowiedź
tutik
2017-06-25 19:07:16

Zadanie 1: a) [latex]4x^2(2x^5-3x^2)=4x^2cdot2x^5-4x^2cdot3x^2=8x^7-12x^4[/latex] c) [latex](x+4)(x^2-x)=xcdot{x^2}-xcdot{x}+4cdot{x^2}-4cdot{x}=x^3-x^2+4x^2-4x=x^3+3x^2-4x[/latex] e) [latex](x-2)(x^2-3x+1)=xcdot{x^2}-xcdot3x+xcdot1-2cdot{x^2}+2cdot3x-2cdot1=x^3-3x^2+x-2x^2+6x-2=x^3-5x^2+7x-2[/latex] Zadanie 2: a) [latex](3x+1)^2=(3x)^2+2cdot3xcdot1+1^2=9x^2+6x+1[/latex] c) [latex](2x^2-1)^2=(2x^2)^2-2cdot2x^2cdot1+1^2=4x^4-4x^2+1[/latex] e) [latex](2-3x^2)(2+3x^2)=2^2-(3x^2)^2=4-9x^4[/latex] Zadanie 3: b) [latex]3x^3+9x^2=0[/latex] [latex]3x^2(x+3)=0[/latex] [latex]3x^2=0lor{x+3=0}[/latex] [latex]x=0lor{x=-3}[/latex] c) [latex]x^4-2x^3=0[/latex] [latex]x^3(x-2)=0[/latex] [latex]x^3=0lor{x-2=0}[/latex] [latex]x=0lor{x=2}[/latex] Zadanie 4: b) [latex]x(4x^2+x)=0[/latex] [latex]x^2(4x+1)=0[/latex] [latex]x^2=0lor4x+1=0[/latex] [latex]x=0lor{x=-cfrac{1}{4}[/latex] d) [latex](x^2+x)(x-6)=0[/latex] [latex]x(x+1)(x-6)=0[/latex] [latex]x=0lor{x+1=0}lor{x-6=0}[/latex] [latex]x=0lor{x=-1}lor{x=6}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź