Chemia
mrofka
2017-06-25 15:55:05
Stężenia roztworu W 500 cm^3 roztworu o gęstości 1,1 g/cm^3 znajduje się 11,2 g KOH (zasada potasowa).Oblicz Cp i Cm roztworu ( oblicz masę roztworu, masę molową KOH, ilość moli KOH).
Odpowiedź
paulowaxd
2017-06-25 20:45:17

Vr = 500 cm³ = 0,5 dm³ dr = 1,1 g/cm³ ms = 11,2 g  M KOH = 56 g/mol    ------> masa molowa KOH mr = dr * Vr = 500 cm³ * 1,1 g/cm³ = 550g   ------> masa roztworu n = ms / M n = 11,2 g / 56 g/mol = 0,2 mol  -----> liczba moli KOH Liczymy Cp: Cp = ms * 100 % / mr Cp = 11,2 g * 100% / 550 g = 2,04 % Liczymy c mol: c mol = n / Vr c mol = 0,2 mol / 0,5 dm³ = 0,4 mol/dm³ :-) ;-)

nniine
2017-06-25 20:46:32

[latex]V=500 cm^{3}[/latex] [latex]d=1,1frac{g}{cm^{3}}[/latex][latex]=1100frac{g}{dm^{3}}[/latex] [latex]ms=11,2g[/latex] [latex]M_{KOH}=56frac{g}{mol} [/latex] Możemy obliczyć stężenie procentowe: [latex]d=frac{mr}{V}[/latex] [latex]d*V=mr[/latex] [latex]mr=1,1*500=550[g][/latex] Korzystamy ze wzoru na stężenie procentowe: [latex]Cp=frac{ms}{mr}*100[/latex]%≈2,04% Korzystamy ze wzoru (wszystko zapisujemy bez jednostek by było łatwiej) [latex]Cm=frac{Cp*d}{M*100}[/latex] [latex]Cm=frac{2,04*1101}{56*100}=0,4[/latex] mol/dm^3

Dodaj swoją odpowiedź