Matematyka
justi127
2017-06-25 16:29:15
Sprawdź czy jest to liczba wymierna d) [latex]sqrt[3]{7} * sqrt[3]{49} [/latex]
Odpowiedź
karolina422
2017-06-25 22:58:59

[latex]sqrt[3]{7}cdotsqrt[3]{49}=sqrt[3]{7}cdotsqrt[3]{7^2}=sqrt[3]{7cdot7^2}=sqrt[3]{7^3}=7inmathbb{W}[/latex]

carmen678
2017-06-25 23:00:14

[latex]\ sqrt[3]{7} cdot sqrt[3]{49} = sqrt[3]{7cdot7^2} = sqrt[3]{7^3} =7 in W.[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź