Matematyka
ewelka1117
2017-06-25 16:36:05
Narysować wykres funkcji f(x)=cos(x- pi/2) +1  [/tex]
Odpowiedź
Xeroxo
2017-06-25 17:34:50

[latex]f(x)=cos(x- frac{pi}{2}) +1\\ y=cos xquad -{T_{[frac{pi}{2}, 1]}} ightarrow quad f(x)=cos(x- frac{pi}{2}) +1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź