Matematyka
2200345
2017-06-22 00:41:26
Rozpisz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia na jutro a. (3x - 2y) = b. (5 + x)² = c. 4x²-9 =
Odpowiedź
paula11b
2017-06-22 04:24:22

a)(3x-2y)²=(3x)²-2*3x*2y+(2y)²=9x²-12xy+4y² b)(5+x)²=5²+2*5*x=25+10x+x² c)4x²-9=(2x-3)(2x+3)

Dodaj swoją odpowiedź