Matematyka
dumelinho
2017-06-25 19:06:25
Proszę o rozwiązanie tego przykładu.
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-26 01:22:11

Dziedzina wyrażenia: [latex]D= mathbb{R} setminus { 0, 1 }[/latex] [latex]frac{2}{x-1} geq frac{3}{x^2} |cdot x^2, x^2 extgreater 0 dla x in mathbb{R} \ \ frac{2x^2}{x-1} geq 3 \ \ frac{2x^2}{x-1} - 3 geq 0 \ \ frac{2x^2}{x-1} - frac{3x-3}{x-1} geq 0 \ \ frac{2x^2-3x+3}{x-1} geq 0 \ \ (2x^2-3x+3)(x-1) geq 0[/latex] Szukamy miejsc zerowych: [latex](2x^2-3x+3)(x-1)=0 \ 2x^2-3x+3=0 lor x=1 \ Delta=-15 extless 0, x in emptyset[/latex] wielomian 2x³-5x²+..., w -∞ dąży do -∞, czyli jedzie od dołu [latex]oxed{x in (1; +infty)}[/latex]

kiki4
2017-06-26 01:23:26

Rozwiązanie w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź