Matematyka
ciastolinka
2017-06-25 19:26:55
1. Oblicz: cos 150* i sin 120* 2. Oblicz: tg 120* i sin 150* 3. Oblicz: cos 120* i tg 150*
Odpowiedź
gosiaczeek123
2017-06-25 23:55:30

[latex]cos 150^o=cos(90^o+60^o)=-sin 60^o=-frac{sqrt{3}}{2}\\ sin 120^o=sin (90^o+30^o)=cos30^o=frac{sqrt{3}}{2}\\ tg 120^o=tg (90^o+30^o)=-ctg 30^o =-sqrt{3}\\ sin 150^o=sin(90^o+60^o)=cos 60^o=frac{1}{2}\\ cos 120^o=cos(90^o+30^o)=-sin 30^o=-frac{1}{2}\\ tg 150^o=tg (90^o+60^o)=-ctg 60^o=-frac{sqrt{3}}{3}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź