Matematyka
kanciarqa
2017-06-25 20:01:05
rozloz na czynniki pierwsze liczby x i y następnie oblicz ich największy wspólny dzielnik NWD x y oraz najmniejsza wspólna wielokrotność naw (x ,y) a x= 54 y= 225 b x= 175 y= 245 c x= 33 y= 363 x = 102 ty= 189 e x=145 y=150 f x =165 y=770
Odpowiedź
kirio95
2017-06-25 20:06:26

[latex]54=2cdot3^3[/latex] [latex]225=3^2cdot5^2[/latex] [latex]NWD(54,225)=3^2=9[/latex] [latex]NWW(54,225)=2cdot3^3cdot5^2=1350[/latex] [latex]175=5^2cdot7[/latex] [latex]245=5cdot7^2[/latex] [latex]NWD(175,245)=5cdot7=35[/latex] [latex]NWW(175,245)=5^2cdot7^2=1225[/latex] [latex]33=3cdot11[/latex] [latex]363=3cdot11^2[/latex] [latex]NWD(33,363)=3cdot11=33[/latex] [latex]NWW(33,363)=3cdot11^2=363[/latex] [latex]102=2cdot3cdot17[/latex] [latex]189=3^3cdot7[/latex] [latex]NWD(102,189)=3[/latex] [latex]NWW(102,189)=2cdot3^3cdot7cdot17=6426[/latex] [latex]145=5cdot29[/latex] [latex]150=2cdot3cdot5^2[/latex] [latex]NWD(145,150)=5[/latex] [latex]NWW(145,150)=2cdot3cdot5^2cdot29=4350[/latex] [latex]165=3cdot5cdot11[/latex] [latex]770=2cdot5cdot7cdot11[/latex] [latex]NWD(165,770)=5cdot11=55[/latex] [latex]NWW(165,770)=2cdot3cdot5cdot7cdot11=2310[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź